Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Informáciu prednesie a následné otázky zodpovie 

Dr. Gisela Janetzke

zástukyňa generálneho sekretára Nadácie Alexandra von Humboldta 

vo štvrtok, 11. mája 2006 o 14:30 hod. 

v prednáškovej miestnosti Ústavu experimentálnej onkológie SAV,
Vlárska 7, Bratislava

 

Viac informácií nájdete v prílohe.