Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave organizuje doplňujúce voľby za študentskú časť Akademického senátu (AS) STU a voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) SR za FCHPT STU. Tieto voľby sa riadia podľa schválených zásad zo dňa 21. 05. 2013 (mat. č. 43-2013)

 

Harmonogram volieb

  1. Schválenie harmonogramu a členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby členov študentskej časti AS STU a voľby do ŠR VŠ za FCHPT STU. (25.09.2018).
  2. Vyhlásenie volieb, zverejnenie Harmonogramu a Zásad volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU a ŠR VŠ (26.09.2018).
  3. Odovzdanie kandidátnych listín. (15.10. 2018)
  4. Zverejnenie mien kandidátov na členov študentskej časti AS STU a člena ŠR VŠ za FCHPT STU. (15.10. 2018)
  5. Termín doplňujúcich volieb do AS STU za študentskú časť a volieb do ŠR VŠ za volebný obvod FCHPT STU (23.10. až 25.10. 2018 od 10.00 do 12.00 hod.)
  6. Oznámenie výsledkov volieb zvoleným kandidátom a zverejnenie protokolov z volieb. (25.10. 2018)

Zásady volieb do študentskej časti AS STU a ŠR VŠ za FCHPT STU v Bratislave

Zoznam kandidátov