Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU!

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si vás dovoľuje informovať o vyhlásení doplňujúcich volieb členov a ich náhradníkov do Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2019-2023 – volebný obvod študenti AS FCHPT STU. Voľby prebehnú podľa harmonogramu schváleného na zasadnutí PAS FCHPT STU (30.9.2021) a to v dňoch 19.20. októbra 2021 (v utorok a stredu) od 10.00 do 13.00 hod.

Na voľby si prosím prineste preukaz študenta (ISIC).

Miesto konania volieb – Nová budova FCHPT STU, prízemie, pred aulou CH17

Vyhlásenie volieb – predsedom AS STU zo dňa 2.9. 2021

 

Predsedníctvo AS FCHPT STU