Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené študentky, vážení študenti!


Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si vás dovoľuje informovať, že doplňujúce voľby do AS FCHPT STU za študentskú časť akademickej obce FCHPT STU, sa uskutočnia
v utorok (20.02. 2018) od 10.00 hod. do 14.00 hod.
a v
stredu (21.02. 2017) od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Voľby sa uskutočnia v miestnosti Študentského parlamentu FCHPT STU,
(1. poschodie v Novej budove FCHPT STU, č. dverí 181). Na týchto voľbách sa zúčastňujú študenti všetkých stupňov štúdia na FCHPT STU. Vo volebnej miestnosti je potrebné preukázať svoju totožnosť, preto si prineste index alebo študentský preukaz.

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FCHPT STU

1. Volebný obvod - bakalárske a inžinierske štúdium na FCHPT STU:

Katarína Hollosyová

Aneta Kabatierová

Viktória Malotová

Vsevolod Piddenezhnyy

Michaela Pinčeková

Michaela Roháčová

Daniela Roľková

Kristína Smorádková

2. Volebný obvod - doktorandské štúdium na FCHPT STU:

Ing. Karol Červenčík

Ing. Tereza DrtilováPredsedníctvo AS FCHPT STU