Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

ON- LINE Týždeň otvorených dverí 2021
na FCHPT STU
(6. apríla 2021 od 10.00 do 12.00)

  

Milí stredoškoláci, uchádzači o štúdium na našej fakulte,

vzhľadom na to, že súčasné protiepidemiologické opatrenia nedovoľujú cestovanie a zhromažďovanie osôb, rozhodli sme sa ponúknuť online prezentáciu a návštevu našej fakulty. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave má výnimočné postavenie na Slovensku, pretože ako jediná ponúka interdisciplinárne študijné programy, kde sa chémia kombinuje s inžinierstvom, potravinárstvom, biológiou a biotechnológiou, medicínou a farmáciou, či kybernetikou a informatikou. Mnohé výsledky nášho výskumu našli a nachádzajú svoje uplatnenie v priemyselnej praxi.

  

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia a výskume, dozvedieť sa o uplatniteľnosti inžiniera chémie, sledujte naše online vysielanie prostredníctvom YouTube kanála v utorok 6. apríla 2021 od 10.00 do 12.00 hod. Vítaní sú aj stredoškoláci, ktorí majú záujem zapojiť sa do Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

   

   

V rámci akcie CHEMWEEK 2021 - TÝŽDŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA FCHPT STU V BRATISLAVE 2021 ponúkame aj možnosť online stretnutia s učiteľmi našej fakulty v termínoch:

Streda 7. apríla 2021 od 13.00 do 15.00 hod.

Piatok 9. apríla 2021 od 13.00 do 15.00 hod.

Pondelok 12. apríla 2021 od 13.00 do 15.00 hod.

na linku https://meet.google.com/auv-ofam-zfp

Súčasťou akcie je aj elektronická online súťaž o zaujímavé ceny, ktorá sa začína od 6. apríla 12.00 hod. a končí 29. apríla 2021.

Zapojte sa do súťaže

Podmienky súťaže:

Desať výhercov sa vylosuje zo skupiny účastníkov súťaže, ktorí vypracujú súťažný lístok s úspešnosťou nad 70%. Výsledky losovania budú zverejnené online dňa 5. mája 2021 na stránke fakulty. Výherca bude oslovený prostredníctvom e-mailu, aby zadal korešpondenčnú adresu, kde sa mu poštou pošle cena. Ak výherca nezareaguje do 5 dní, cena prepadne v prospech ďalšieho výhercu v poradí. Po ukončení súťaže sa vymažú všetky e-mailové adresy súťažiacich.

    Organizačný tím