Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch od 30. januára do 4. februára 2020 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnila akcia CHEMWEEK 2020 – Týždeň otvorených dverí na FCHPT STU. O pripravovanej akcii a jej časovom harmonograme sme informovali verejnosť prostredníctvom fakultnej webovej stránky ako aj sociálnych stránok.

Našim cieľom bolo prezentovať maturantom nami ponúkané bakalárske študijné programy a ukázať, že bez kombinácie chémie s inými prírodovednými disciplínami i technickým prístupom by v súčasnosti veľa vecí neexistovalo alebo nefungovalo. Ako ilustrujú fotografie, na našich propagačných akciách bolo na čo pozerať.

Príležitosť navštíviť našu fakultu mali aj vybrané skupiny stredoškolákov nižších ročníkov a to formou absolvovania vybraných laboratórnych prác.

Všetkých návštevníkov a nadšencov prírodných vied srdečne pozývame na ďalšiu našu tradičnú akciu CHEMSHOW 2020 – Chemický jarmok, ktorá sa uskutoční v priestoroch FCHPT dňa 25. júna 2020 (štvrtok) v dopoludňajších hodinách.

Hlavní organizátori si dovoľujú touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom a študentom pracovísk fakulty, ktorí sa spolupodieľali na tejto akcii.

V. Lukeš a D. Dvoranová

Foto: Lukeš