Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V utorok, dňa 27. 06. 2017 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v dopoludňajších hodinách uskutočnil ôsmy ročník Chemického jarmoku – CHEMSHOW 2017. Úvod akcie bol venovaný predstaveniu možností vysokoškolského štúdia na FCHPT. Uvítania sa zhostil dekan FCHPT, prof. Ing. J. Šajbidor, DrSc., postupne v troch prednáškových miestnostiach s približne 480 prihlásenými stredoškolákmi – účastníkmi akcie. Moderátori podujatia, prof. Jelemenský, doc. Klein a doc. Dvoranová, mohli aj tento rok predstaviť FCHPT ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku nielen vo vede, ale i vo vzdelávaní. Po úvodných prednáškach o fakulte a možnostiach štúdia sa návštevníci zúčastnili jednej zo štyroch  odborných prednášok na témy: Potraviny pre zdravie (Ing. Eva Hybenová, PhD.), Chemické reaktory okolo nás (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.), Organická a tlačená elektronika (doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.), Mariška, molekuly a medicína (doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.).

Tento rok prebehol chemický jarmok na väčšej ploche ako po ostatné roky. Stánky sme rozmiestnili na prízemí, druhom a treťom poschodí Novej budovy FCHPT. Špeciálne na treťom poschodí boli sprístupnené študentské laboratóriá Oddelenia anorganickej chémie, Oddelenia organickej chémie, Oddelenia analytickej chémie a Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva. Ako dokumentujú fotografie, zamestnanci a študenti fakulty pripravili pre návštevníkov širokú ponuku „domácich produktov“ chémie, biológie i fyziky. Spomeňme napríklad stánok s tlačenou elektronikou, stánok o forenznej analýze výbušnín, stánok s robotickými vozidlami alebo stánok s hmlovou komorou, kde sa v plnej kráse predviedli mikročastice našim návštevníkom. S potešením konštatujeme, že vďaka nadšeniu všetkých zúčastnených dopadol aj tento ročník akcie, orientovanej najmä na stredoškolákov, vynikajúco.

Hlavní organizátori akcie si dovoľujú vyjadriť poďakovanie všetkým doktorandom, študentom ako aj všetkým pracovníkom fakulty, ktorí sa podieľali na realizácii podujatia.

V. Lukeš a Ľ. Jelemenský