Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V utorok 25. 06. 2019 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v dopoludňajších hodinách uskutočnil Chemický jarmok – CHEMSHOW 2019. Úvod akcie bol venovaný predstaveniu možností vysokoškolského štúdia na FCHPT. Uvítania sa postupne v troch prednáškových miestnostiach zhostil dekan FCHPT, prof. Ing. A. Gatial, DrSc. Približne 650 prihlásených stredoškolákov sprevádzalo 34 stredoškolských učiteľov chémie i fyziky. Moderátori podujatia, prof. Drtil, doc. Dvoranová a prof. Jelemenský predstavili našim návštevníkom fakultu a oboznámili ich s plánovaným priebehom akcie. Po úvodných prednáškach o fakulte a možnostiach štúdia sa návštevníci zúčastnili jednej zo štyroch troch  odborných prednášok na témy: Ako funguje srdce (prof. Breier), Drogy od výrobcu až po životné prostredie (doc. Mackuľak), Sila priemyselnej havárie alebo keď chemický priemysel nemá svoj deň (doc. Labovská) a Čokoláda (doc. Szolcsányi).

Samotný chemický jarmok prebehol na prízemí, druhom a treťom poschodí Novej budovy FCHPT. Ako dokumentujú fotografie, zamestnanci a študenti fakulty pripravili pre návštevníkov širokú ponuku  našich „domácich produktov“. Na treťom poschodí sme sprístupnili študentské a výskumné laboratóriá Oddelenia anorganickej chémie, Oddelenia organickej chémie, Oddelenia analytickej chémie a  Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva. S potešením konštatujeme, že vďaka nadšeniu všetkých zúčastnených dopadol aj tento ročník akcie vynikajúco. A čo je dôležité, dobre sme sa všetci spoločne zabavili.

 

Hlavní organizátori akcie si dovoľujú vyjadriť poďakovanie všetkým doktorandom, študentom a ostatným pracovníkom fakulty, ktorí sa podieľali na realizácii podujatia.

CHEMSHOW na TV JOJ  - od 30. minúty :-)

Dovidenia o rok!

 V. Lukeš a M. Drtil

 

Photo: V. Lukeš