Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí fanúšikovia chémie,

po dlhšej pauze spôsobenej pretrvávajúcou pandémiou u nás je nám potešením oznámiť vám, že sa vracia jeden z tradičných pilierov SCHS - Chemické horizonty. Túto agendu bude mať na starosti nový člen predsedníctva SCHS doc. Ivan Šalitroš.

Cyklus prednášok Chemické horizonty predstavuje akciu organizovanú SCHS od roku 2005. Hlavnými cieľmi tejto akcie je zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci budú sčasti popularizačne ale aj sčasti odborne prezentovať najdôležitejšie vlastné výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v danom smere chémie. Týmto spôsobom sa budú snažiť rozšíriť chemické horizonty nás všetkých. Prednášky sú v slovenskom jazyku a organizujú sa šesťkrát do roka počas letných a zimných semestrov. Cieľom Chemických horizontov je zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci budú sčasti popularizačne ale aj sčasti odborne prezentovať najdôležitejšie vlastné výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v ich oblasti chémie.

Ďalšia online prednáška bude v stredu 16. júna 2021 o 14:00 prostredníctvom MS Teams. Júnová téma bude zameraná na petrochemický priemysel a prednášajúci Ing. Ladislav Vdovjak, absolvent FCHPT STU, bude prezentovať svoje úspechy a úskalia, s ktorými sa stretol počas pätnástich rokov praxe v spoločnostiach Slovnaft a Lummus Technology LLC.

Viac info na stránke Slovenskej chemickej spoločnosti.

Industrial Chemistry - Excellent Adventure
Accepting job offer in industry may bring excellent adventure for every  graduated engineer.
The presentation is focused on approximation industrial environment and connection between theoretical knowledge base with real industrial life, may bring inspiration for some followers, and may bring opportunity for leaders in academical community  to find window in cooperation with industry and technology provider.

Since refinery represents unique cocktail of various chemical disciplines, the presentation covers my personal journey through one of the most complex unit in refinery - LC Finer, Ebullated bed, technology for converting bottom of barrel. Optimization of Vacuum Resid processing unit is always challenging. Improving Process knowledge and building operational experience are key elements in operation such demanding technology.