Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Nevyčerpaná dovolenka za rok 2015

Podľa  Príkazu dekana č. 1/2015 - "Pravidlá na čerpanie dovoleniek na FCHPT STU" sa môže pracovník fakulty prenášať do ďalšieho roku nevyčerpanú dovolenku v  počte maximálne 10 dní.
Zamestnanec, ktorý si preniesol viac ako 10 dní, musí dočerpať zostatok dovolenky z roku 2015 nad 10 dní do 31.03. 2016, po tomto termíne predmetná dovolenka prepadne.