Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Aj v tomto akademickom roku partneri FCHPT STU v Bratislave ocenili najlepšie diplomové práce, ktoré vypracovali absolventi fakulty. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 23.6.2011 za účasti zástupcov spoločností, ktoré ceny udelili, a vedenia fakulty.

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ocenené diplomové práce

autor DP názov DP spoločnosť ocenenie
Ing. Dorota Matiašková Pediococcus acidilactici ako protektívna kultúra pri výrobe mäsových výrobkov Adivit, s.r.o. udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti výživy a potravinárstva
Ing. Viktor Molnár Skúmanie interakcií benzotiazolu a aktivovaného kalu Asociácia čistiarenských expertov SR udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti ochrany vôd
Ing. Peter Cirják Odstraňovanie zvolených nebezpečných látok z vôd s využitím ozónu BUKÓZA HOLDING, a.s. , Hencovce udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Tomáš Ježovič Produkcia bioplynu zo surového glycerínu a repkových šrotov BUKÓZA HOLDING, a.s. , Hencovce udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti technológií spracovania obnoviteľných surovinových zdrojov
Ing. Mária Turáková Katalytická oxidácia aldehydov a ketónov Malé Centrum, kníhkupectvo a vydavateľstvo udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Tibor Dubaj Vlastnosti teplotných funkcií v bezmodelových metódach Nadácia pre rozvoj FCHPT STU v Bratislave udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Ladislav Ondruš Aktuálne problémy kvantitatívnej potravinárskej mikrobiológie Rajo, a.s., Bratislava udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti mliekarenstva a potravinárstva
Ing. Jozef Markus Enantiomérne čisté spiroindolové deriváty Slovenská chemická spoločnosť udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Vladimíra Kubričanová Analytické vyšetrenie látok interagujúcich s DNA s použitím elektrochemického biosenzora v prietokovom usporiadaní Spoločnosť priemyselnej chémie udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu v odbore analytická chémia
Ing. Richard Vereš Matematické a experimentálne modelovanie hybridných systémov bioreaktor - membránová separácia Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chemické inžinierstvo
Ing. Kamil Kerekeš Anodická oxidácia železných materiálov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu DP v odbore anorganická technológia a materiály
Ing. Michal Valíček Halogen free materials for cable sheathing (Bezhalogénové materiály pre plášte káblov) Zväz chemického a farmaceutického priemyslu udeľuje cenu za najlepšiu diplomovú prácu