Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Na 73. Zjazde chemikov vo Vysokých Tatrách 6.- 10. septembra 2021 boli odovzdané tri ceny dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU pre mladých pracovníkov, postdoktorandov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov za tri najlepšie príspevky v posterovej sekcii.

Víťazmi sa stali Mária Štiblariková s príspevkom: "N-Phenylputrescine and its derivatives: preparation and biocatalytic application as natural product inspired aminedonors", Marek Brezovan s príspevkom "Synthesis and characterization of cobalt(II) dicarboxylates prepared from disodiummalonate with N-donor ligands" a Roman Košťúr s príspevkom "µ-Ramanova spektroskopia na charakterizáciu koróznych vrstiev železných predmetov".

Ceny odovzdal z poverenia vedenia prof. Ing. Ján Híveš, PhD. spolu s doc. Ing. Zuzanou Cibulkovou, PhD., garantkou posterovej sekcie.

Víťazom v mene našej fakulty srdečne blahoželáme!