Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 27.4.2022 boli na 58. valnom zhromaždení Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vyhlásené výsledky súťaže 18. ročníka súťaže o ceny Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre mladých vedeckých pracovníkov “O najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021“. V kategórii “Cena Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre najlepšiu prácu  s významným  aplikačným  prínosom” zvíťazil študent tretieho stupňa štúdia našej fakulty Ing. Lukáš Kolarič s publikáciou kolektívu autorov Lukáš Kolarič - Peter Šimko „Application of β-cyclodextrin in the production of low-cholesterol milk and dairy products“, uverejnenou v prestížnom vedeckom časopise  Trends in Food Science and  Technology s hodnotou IF = 12,563. Týmto mu k dosiahnutiu významného ocenenia srdečne gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy vo vedeckom bádaní v oblasti chémie a technológie požívatín.