Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Spoločnosť SLOVNAFT a.s. zverejnila výsledky celoslovenskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu NAJDIPLOMOVKA 2019
za akademický rok 2018/2019 organizovanej spoločnosťou

Jednou z 3 ocenených prác je aj diplomová práca študenta Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Bc. Miroslava Moravčíka

na tému „Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému"
(školiteľ Ing. Juraj Labovský, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva)

Srdečne gratulujeme !