Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
ÚSTAV POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV

Vás pozýva na odborný seminár

Biodegradovateľné polymérne materiály

ktorý sa uskutoční

dňa 28. 4. 2010 o 10:00

v novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave, Radlinského 9

 

Účasť na seminári je bezplatná

Príloha: program a registračná karta