Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

ANTIOXIDANTY A OXIDAČNÉ ZMENY TUKOV V POTRAVINÁCH

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.

Edícia monografií

Rozsah 220 strán, 71 obrázkov, 42 tabuliek, 21,582 AH, 21, 899 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5519, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85 – 252 – 2010

ISBN 978-80-227-3402-8

 

Príloha: Tiráž.pdf