Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS
Česká společnost pro povrchové úpravy
Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava
Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie

50. medzinárodná galvanická konferencia

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA A ODBORNÝ PROGRAM [DOC súbor]

3. - 4. jún 2008, SMOLENICE