Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
a
programový výbor

Vás pozývajú na

21. seminár „Development of Materials Science in Research and Education“,

ktorý sa bude konať v dňoch 29.8.2011 - 2.9.2011 v Kežmarských Žľaboch.

Konferencia je organizovaná pod záštitou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Materiálovotechnologickej fakulty STU, Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie a Československou spoločnosťou pre rast kryštálov.

Bližšie informácie na http://oschftl.bts.sk.

 

Prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
predseda OSCHFTL