Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
usporiada

19. 11. 2008

10. slovenskú ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou


Na konferencii prebehne súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v sekciách:

 1. Anorganická chémia
 2. Organická chémia
 3. Fyzikálna chémia
 4. Analytická chémia
 5. Anorganická technológia
 6. Technológia keramiky, skla a cementu
 7. Technológia organických látok
 8. Technológia ropy a petrochémia
 9. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia
 10. Technológia plastov a kaučuku
 11. Technológia vlákien a textilu
 12. Chemické a biochemické inžinierstvo
 13. Riadenie procesov
 14. Biochémia a mikrobiológia
 15. Biochemická technológia
 16. Potravinárska technológia
 17. Výživa a hodnotenie potravín
 18. Environmentálne inžinierstvo
 19. Manažment
 20. Jazyková sekcia


Program konferencie:
8:30 Otvorenie
9:00 - 13:00 Rokovanie v sekciách
14:00 Zasadnutie hlavnej poroty súťaže
19:00 Vyhlásenie výsledkov súťaže

Kontaktným pracovníkom na FCHPT je prodekan Doc. Ing. Ján Dvoran, CSc. (jan.dvoran@stuba.sk) a doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD (vladimir.danielik@stuba.sk).