Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí stredoškoláci, milí uchádzači o štúdium na našej fakulte,

ak máte záujem osobne navštíviť dlhodobo najlepšiu technickú fakultu na Slovensku (hodnotenie ARRA 2005–2015, www.arra.sk), radi vás privítame v rámci tradičného CHEMICKÉHO JARMOKU – CHEMSHOW 2018 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Už jubilejný  10. ročník tejto akcie organizujeme v utorok 26. júna 2018.

Registrácia klikni tu!

Po odoslaní registrácie sa automaticky vygeneruje správa o potvrdení registrácie, a tým vás zaraďujeme do zoznamu (až do naplnenia kapacity).

V prípade záujmu väčšej skupiny stredoškolákov sa môžete registrovať priamo na e-mailovej adrese: vladimir.lukes@stuba.sk

 

Program a časový harmonogram akcie

Stretnutie návštevníkov 15 minút pred začatím akcie na prízemí, pri vrátnici v Novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie – vchod na Radlinského 9.

 

09.00–09.35 hod. 

Otvorenie akcie úvodnou prednáškou o fakulte, vysokoškolskom štúdiu a perspektívach uplatnenia absolventa v zamestnaní doma i v zahraničí. Oboznámenie návštevníkov s priebehom akcie a súťažami o zaujímavé ceny.

 

9:35 – 9:45 hod.

Prestávka, presun do prednáškových miestností.

 

9:45 –  10:30 hod.    

Odborné prednášky na témy:

 

  1. Ako sa rakovinové bunky bránia liečbe (doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.)

Prednáška ponúka najnovšie informácie o tom, čo vieme o rakovinových bunkách. Poslucháč sa dozvie, prečo je rakovina zhubná choroba a aké sú možnosti liečby na bunkovej úrovni. Kedy sú lieky účinné a prečo sa po čase rakovinové bunky stávajú odolné voči liečbe?

 

  1. Drogy okolo nás (doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.)

Prednáška sa venuje problematike drog v ľudskej spoločnosti z pohľadu chemika. Ozrejmí sa, čo sú drogy prírodného ako aj syntetického charakteru. Chemická analýza metabolitov drog po ich užití bude tiež diskutovaná.

 

  1. Od jedov k liekom (doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.)

O prírodných molekulách, ktoré nás môžu zároveň nekompromisne zabiť alebo naopak spoľahlivo vyliečiť – a rozhoduje o tom iba dávka...

 

 

10.40–11.50 hod. Chemický jarmok – CHEMSHOW 2018

V priestoroch na prízemí pred prednáškovými miestnosťami, v priestoroch Chemickej knižnice a vo vybraných laboratóriách FCHPT STU budú rozmiestnené stánky  s demonštračnými pokusmi a panely s plagátmi.  Návštevníci uvidia chémiu naživo, môžu diskutovať s našimi učiteľmi a so študentmi fakulty témy späté s ich výskumnými aktivitami. Premietanie populárno-náučných filmov.

Možnosť návštevy výstavy fotografií ACADEMICA 2018 v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice.

Vedomostná súťaž sa organizuje formou vyplnenia anketových lístkov. Vyplnené lístky sa odovzdávajú do 11:40 hod. Odpovede na súťažné otázky získajú študenti pri jednotlivých stánkoch a plagátoch.

 

11:50 – 12:30 hod.    Vyhodnotenie vedomostnej súťaže a súťaže v ovládaní robota v aule CH-12. Odovzdanie cien výhercom dekanom FCHPT STU.

 

Podľa záujmu vieme zabezpečiť aj návštevy vybraných pracovísk – laboratórií našej fakulty.

 

 

Aktuálne informácie o pripravovanej akcii budú priebežne zverejňované na tejto stránke alebo na www.najlepsiaskola.sk/chemshow.

Tešíme sa na stretnutie na pôde našej fakulty.

Organizačný tím