Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

vedúci oddelenia

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

Oddelenie telesnej výchovy a športu
FCHPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 (2) 59 325 639,
+421 (2) 52 495 198 fax: +421 (2) 52 493 198