Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
V prvom študijnom ročníku musia všetci študenti absolvovať vstupné testy motorickej výkonnosti a na základe ich výsledkov, ale aj priestorových a materiálnych možností OTV je im umožnené prihlásiť sa podľa ich záujmu do oddelení výberovej telesnej výchovy, resp. na pohybové programy, o ktoré javia záujem. Oddelenie sa snaží, aby každý študent navštevoval tú pohybovú aktivitu, o ktorú má záujem, a ktorú bude vykonávať s nefalšovaným záujmom. Výsledkom tejto skutočnosti je fakt, že hlavne študenti vyšších ročníkov, ako aj doktoranti i zamestnanci navštevujú naše aktivity a využívajú naše telovýchovné priestory v takej miere, ktorá nás oprávňuje konštatovať, že proces humanizácie „chemika“, na ktorom sa podieľa aj TV bol úspešne naštartovaný. Naši študenti sa zúčastňujú i dlhodobých vysokoškolských športových súťaží, kde hlavne v plávaní, volejbale i v basketbale dosahujú popredné umiestnenia, resp. sú víťazmi týchto súťaží. Nie je výnimkou, že naši študenti sú zaradení i do akademických výberov na akademické majstrovstvá SR. Popri športových súťažiach organizuje oddelenie na dobrovoľnej báze lyžiarske kurzy, splav slovenských riek a letné telovýchovné sústredenie vo Vyhniach s náplňou cykloturistika a turistika. Všetky uvedené činnosti nie sú zahrnuté v pedagogických výkonoch a sú výsledkom skôr nadšenia a zápalu našich učiteľov pre svoj predmet, a hlavne s cieľom pôsobiť na vedomie mladého človeka v zmysle vytvorenia celoživotného návyku potreby pohybovej aktivity ako súčasť životného štýlu chemických inžinierov.
Telovýchovný proces je realizovaný na plavárni ŠD J. Hronca, v dvoch posilňovniach a jednej telocvični na FCHPT STU a v prepožičaných priestoroch lodenice v Karlovej Vsi. Na jedno rázové športovo – rekreačné aktivity využíva oddelenie aj študijno – metodické stredisko vo Vyhniach, ktoré bolo zakúpené a neskôr sprístupnené pre našich zamestnancov aj zásluhou obetavej práce učiteľov OTV..
Oddelenie je od svojho vzniku významným aktívnym realizátorom sociálneho programu fakulty. Cvičenia žien, krúžky futbalu, basketbalu, volejbalu, posilňovania, spinningu, ako aj jedno rázové športovo – rekreačné podujatia sú pravidelnou dennou súčasťou života našich zamestnancov, čo ju radí k moderným fakultám medzi VŠ nielen na Slovensku, ale i v porovnaní so zahraničím.
Mnohí naši študenti i dnešní učitelia fakulty reprezentovali na akademických majstrovstvách a univerziádach vo volejbale, basketbale, futbale, hádzanej, stolnom tenise atď., boli hráčmi prvoligových výberov i československí, resp. slovenskí reprezentanti i účastníci OH. Mená ako E. Lehotská – Glesková (atletika, OH 1964 Tokio, 1968 Mexiko, 1972 Mníchov), V. Lendel (atletika), M. Mračnová – Faithová (atletika, OH 1968 Mexiko, 1976 Montreal), A. Košťanová (atletika), A. Vörösová – Smiešková (atletika), B. Jašš (basketbal), Ľ. Králiková – Gajdošová (basketbal, OH 1976 Montreal), M. Šabo (basketbal), J. Dojčanský (basketbal), T. Šurková (basketbal), I. Vraniak (basketbal), P. Daučík (futbal), J. Vengloš (futbal), D. Sochorová – Vaníčková (gymnastika), J. Augustín (hádzaná), V. Beňuš (hádzaná), M. Bobrík (hádzaná), A. Ivan (hádzaná), M. Čanda (hádzaná), Z. Droběna (hádzaná), T. Jakubík (hádzaná), M. Kožányiová (hádzaná), P. Svoboda (hádzaná), Z. Žídek (hádzaná, basketbal), J. Alexy (ľadový hokej), O. Kozičová (plávanie), P. Pelíkán (plávanie), T. Macko (tenis), H. Srnánková – Melková (krasokorčuľovanie, tenis), P. Krkoška, P. Petráš (stolný tenis). Táto plejáda vynikajúcich športovcov a trénerov dokazovala, že šport bol, je a dúfajme, že aj v budúcnosti bude pevnou súčasťou univerzitného štúdia a spôsobu života technickej inteligencie.
Prejavom trvalého pozitívneho vzťahu k športu vedenia našej fakulte je aj skutočnosť, že fakulta vybudovala komplex telovýchovných zariadení (2 telocvične – poslednú s umelým trávnatým povrchom v r. 2009, 1 sauna, 2 posilňovne, stolnotenisovú miestnosť a 2 telovýchovné laboratóriá pre diagnostikovanie telesnej zdatnosti a funkčnej výkonnosti). Trvalé miesto pre pohybové aktivity majú veľký ohlas aj medzi zamestnancami, ktorí v rámci sociálneho programu fakulty využívajú vo veľkom počte tieto zariadenia.
Činnosť Oddelenia telesnej výchovy a športu na FCHPT STU dokumentuje v praxi snahu fakulty o jej humanizáciu a skutočne modernú fakultu univerzity, ktorá má ambíciu stať sa modernou vyhňou kalokagatie – krásy tela a ducha.