Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

V dňoch 13. a 14. decembra 2012 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU konal už  12. ročník Mikulášskych športových slávností, ktorých tradícia bola založená v roku 2000.

Vo štvrtok 13. decembra sa súťažilo v loptových hrách ako futbal, volejbal a basketbal. Proti sebe stáli družstvá, ktoré pozostávali z výberu „učiteľov – športovcov“ a „študentov – športovcov“.

V piatok 14. decembra sa uskutočnila otvorená súťaž v stolnom tenise, kde sa mohli predviesť naši študenti aj učitelia v majstrovstve s ping-pongovou loptičkou. Všetkých disciplín sa mohli zúčastniť obe pohlavia, i keď futbal bol výlučne mužskou doménou.

Cieľom akcie je každý rok dokumentovať význam športových aktivít v živote našich poslucháčov a kolegov.

Stretli sme sa v pokojnej predvianočnej atmosfére, aby sme práve športom zahájili najkrajšie sviatky v roku. Pokojnú atmosféru akcie dopĺňali perfektné výkony účastníkov, ale aj emócie z hry, či už priamych aktérov alebo divákov.

Učitelia ukázali svojim študentom, že ani z ďaleka nepatria do „starého železa“, a stále sa môžu zrovnávať s mladšou krvou. Veď o tom svedčia aj výsledky.

            Organizačne toto podujatie zabezpečuje Samostatné oddelenie telesnej výchovy a športu na FCHPT, ktoré pri tejto príležitosti pozýva aj bývalých členov svojho oddelenia, ktorí sa v minulosti významnou mierou podieľali na rozvoji telesnej výchovy a športu nielen na STU, ale aj na Slovensku (Dr. P. Svoboda, Mgr. H. Srnánková, Dr. J. Féher, Dr. I. Turčáni...).

Športové hry slávnostne otvorili prodekan fakulty prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. ako aj vedúci Oddelenia TV a športu prof. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc.

Medzi aktívnymi súťažiacimi nechýbali ani mnohí profesori a docenti našej fakulty (prof. Ing. Š. Marchalín, DrSc., doc. Ing. M. Polakovič, CSc., Ing. P. Šafař, CSc.- stolný tenis, prof. Ing. Rosenberg, PhD. – basketbal, doc. Ing. O. Holá, PhD. - volejbal), ktorí tak svojim prístupom demonštrovali potrebu rozvíjania nielen ducha , ale aj tela.

Odmenou za účasť bolo už tradičné predvianočné pohostenie ako mastné chleby s cibuľou, čokolády, cukríky, nealkoholické nápoje a hlavne príjemný pocit z chvíľ strávených športom.

            Toto podujatie každý rok umocní sviatočnú vianočnú atmosféru na fakulte a súčasne odstraňuje umelé bariéry medzi študentmi a ich pedagógmi.

 

Výsledky športových súťaží:

 

13. december 2012                                                     14. december 2012

 

Futbal:                                                                      Stolný tenis:

študenti – zamestnanci           5 : 12                                     

                                                                                  Muži:

Volejbal:                                                                    1. Adam Brincko (študent 3. roč.)

študenti – zamestnanci           0 : 2                               2. doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.

                                                                                  3. Ing. Peter Šafař, CSc.

Basketbal:

študenti – zamestnanci           75 : 83                            Ženy:

                                                                                  1. Mgr. Alžbeta Oreská

                                                                                  2. Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

                                                                                  3. Veronika Nitrianska (študentka 2. roč.)