Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry


V dňoch 20. – 22. februára 2013 sa uskutoční  vedecká konferencia, ktorej spoluorganizátorom je aj naša fakulta

CSTI 2013 - INTERDISCIPLINARITA VO VEDECKOM VÝSKUME PRI ROZVOJI OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Bližšie informácie o konferencii