Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

CSTI 2011 Conservation Science, Technology and Industry

  CSTI 2011

Slovenské národné múzeumSlovenská technická univerzita

 

vás pozývajú na konferenciu CSTI 2011

 

Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva

 ktorá sa uskutoční

 

3. – 4. novembra 2011

v priestoroch SNM - Výstavný pavilón podhradie v Bratislave

 

Kultúrne a prírodné dedičstvo zákonite trvalo degraduje, preto musí byť aj jeho ochrana trvalá.
V kultúrnom štáte zabezpečujú ochranu dedičstva pamäťové a fondové inštitúcie (PFI). Rozsah spravovaného dedičstva sa neustále zväčšuje, na druhej strane sa však znižujú finančné príspevky štátnej sféry. Ako sú na to pripravené reagovať/ako na to reagujú najvýznamnejšie PFI SR? Na konferencii CSTI 2011 budú definované potreby rozvoja najvýznamnejších tých národných a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií, ktoré považujú rozvoj ochrany, a teda aj svoj rozvoj, za potrebný
a nevyhnutný, úmerne rastu spravovaného dedičstva. Vedúci predstavitelia a odborníci týchto inštitúcií budú exaktne definovať súčasné problémy z hľadiska nevyhnutného zabezpečenia kvalitnej trvalej odbornej ochrany spravovaných zbierok, za ktorých ochranu a uchovanie sú zodpovedné. Vedci a ostatní odborníci z akademickej obce, PFI, VŠ a akadémie budú informovať o súčasných možnostiach, metódach a nástrojoch konzervačnej vedy a technológií.

Cieľom konferencie Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, CSTI 2011 je ponúknuť informácie a impulzy pre rozvoj ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, konzervovania, reštaurovania, konzervačnej vedy, interdisciplinárneho výskumu a technologického rozvoja na Slovensku. Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké a odborné referáty, postery, prezentácie firiem a možnosť pozrieť si výstavu SNM „Nahliadnite“.

Bližšie informácie o konferencii na webstránke: http://www.snm.sk/?odborna-konferencia


Kontakty:
Gabriela Kochanová (SNM), gabika.kochanova@snm.sk, +421 2 20 469 141
Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk, +421 2 59 325 218

 

Konferenciu podporili

 
   
   
 
   

 

Stiahnite si: