Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Oddelenie organickej chémie organizovalo v spolupráci s Oddeleniami organickej chémie vo Viedni, Budapešti, Ľublane a v Brne v rokoch 1991 až 2011 Sympóziá Na Modrom Dunaji, ktorých témou bola heterocyklická chémia. Vedecká spolupráca v oblasti heterocyklickej chémie a syntézy prírodných zlúčenín a ich analógov prebieha hlavne s oddeleniami v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Maďarsku. Na základe bilaterálnej kultúrnej dohody medzi francúzskou a slovenskou stranou prebieha viac ako 30 rokov medzi IUT – Technickou univerzitou v Paríži a FCHPT STU študentský výmenný študijný program. Na základe dohody francúzski študenti na FCHPT STU dokončujú a obhajujú svoje diplomové práce a ukončujú svoje dvojročné štúdium ziskom titulu D.U.T.