Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

 

The European Food Information Council (english)   (slovak)

Európska informačná rada pre potraviny
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách


Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Kontrolný orgán pre oblasť bezpečnosti a hygieny potravín pre komodity živočíšneho pôvodu
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Kontrolný orgán pre oblasť bezpečnosti a hygieny potravín pre komodity rastlinného pôvodu
Potravinový kódex Slovenskej republiky