Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

 • Valík: Listeria monocytogenes: rast, rozmnožovanie a aktivity vody. In: 17.seminář "Teorie a praxe měření vodní aktivity a její význam pro zvýšení bezpečnosti potravinářských a farmaceutických výrobku", 17.4.2013, pořadatel Výskumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
 • Valík: Riziko a analýza rizika. In: Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika, školenie, 9. a 18. apríla 2013, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Valík: Identifikácia nebezpečenstva.. In: Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika, školenie, 9. a 18. apríla 2013, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Valík: Mikrobiologické hodnotenie rizika. In: Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika, školenie, 9. a 18. apríla 2013, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Valík: Modely pre kvantitatívne hodnotenie mikrobiologického rizika. In: Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika, školenie, 9. a 18. apríla 2013, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Valík: Charakterizácia mikrobiologického rizika. In: Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika, školenie, 9. a 18. apríla 2013, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Valík: Príklady kvantitatívneho hodnotenia rizika: aplikácie @RISK. In: Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika, školenie, 9. a 18. apríla 2013, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Valík, Liptáková: Distribúcia obsahu L. acidophilus v kyslomliečnom výrobku na konci jeho doby spotreby. In Konferencia STUVITAL.
 • Danihelová: Výskum a vývoj potravín a nutraceutík s obsahom flavonoidov. In Konferencia STUVITAL. 
 • Duchoňová: Inovácie cereálnych potravín pre účely prevencie obezity. In Konferencia STUVITAL. 
 • Pelikánová, Valík, Liptáková, Stančeková: Fermentácia cereálnej matrice probiotickými a potenciálne probiotickými baktériami mliečneho kysnutia. In Konferencia STUVITAL.
 • Kocková: Vplyv veľkosti inokulácie na rast a metabolizmus Lb. rhamnosus v cereálnych a pseudocereálnych substrátoch. In Konferencia STUVITAL.
 • Mikušová: Využitie cereálnych potravín a zvýšenej pohybovej aktivity v prevencii obezity. In Konferencia STUVITAL.
 • Hudecová, Valík, Liptáková, Pelikánová: Vplyv teploty a BMK na povrchový rast G.candidum. In Třešť.
 • Medveďová, Valík, Ondruš: Mikrobiologická a senzorická kvalita syrov vyrobených zo surového mlieka z automatov. In Třešť.
 • Valík, Medveďová, Liptáková, Hudecová: Aplikácie kvantitatívneho/prediktívneho prístupu v potravinárskej mikrobiológii. In Třešť.
 • Hybenová: Jedlo je chémia. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku.