Prejsť na obsah
Uchádzači

Procesný inžinier, životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie a materiálov, úspora energií

Monika – CEO

Štúdium chemického inžinierstva nebolo jednoduché, ale v praxi som sa uistila, že mi dalo potrebné znalosti v oblasti priemyselných technológií ako pri optimalizácii, tak aj pri návrhu procesov. V priemysle je vždy potrebné učiť sa nové veci a práve odbor chemického inžinierstva vystihuje fundamentálne aspekty výrob a dáva tak absolventovi najlepšie predpoklady byť úspešný, lebo vidí výzvy tam, kde iní prekážky. Tieto univerzálne znalosti mi pomohli postupne stúpať vo firme vyššie až do TOP manažmentu. Zaradíš sa medzi tých, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v podniku pri vývoji, optimalizácii, riešení technických problémov, úsporách materiálu a energií alebo pri zavádzaní nových technológií do praxe. Uplatníš sa aj v IT oblasti a vďaka praktickým analytickým schopnostiam aj v iných oblastiach technickej praxe.

Uplatnenie:

  • v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, papierenskom priemysle a biotechnológiách
  • v akomkoľvek procesnom priemysle (napríklad automobilovom)
  • ako vedúci prevádzok, technológ, energetik, vedúci pracovník v inžinierskych a projekčných kanceláriách
  • ako vývojový pracovník a projektant, vo firemných výskumoch a na zahraničných univerzitách
  • ako výskumný pracovník v oblasti mikro a nanotechnológií s výstupom v praxi

Profil programu

Absolvent bakalárskeho štúdia chemického inžinierstva rozumie fyzikálnym a chemickým procesom výrobných postupov v oblasti chemických, farmaceutických, potravinárskych, biotechnologických výrob, v oblasti životného prostredia a spôsobom ich ovládania a riadenia, rozumieť energetike výrobných procesov, efektívnosti využívania energetických zdrojov, riadiť výrobu a distribúciu energetických médií v podniku, modelovať procesy prebiehajúce v jednoduchých systémoch, zostaviť a riešiť matematické modely základných jednotkových operácií, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Chemické inžinierstvo alebo v programoch príbuzného zamerania. Absolvent získa schopnosti zabezpečovať prevádzku chemických, farmaceutických, potravinárskych a biotechnologických výrob vo všetkých krajinách Európskej únie ako operátor, technológ i ako pracovník v základných riadiacich funkciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent môže zefektívňovať prevádzku na základe analýzy jej činnosti s využitím chemickoinžinierskych výpočtov chemických a fyzikálnych procesov v štandardných typoch priemyselných zariadení, pracovať s chemickoinžinierskymi výskumnými a vývojovými zariadeniami, zhromažďovať a spracovávať údaje pomocou výpočtovej techniky, zúčastňovať sa na vývoji nových produktov, rozumieť zásadám technologickej bezpečnosti vo výrobnej činnosti.


Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu