Prejsť na obsah
Študenti
rozhodovanie_obr.jpg                       sa uskutoční 12. 3. 2013 12.03.2013 - 19:00 do 21:00 hod.

Podľa čoho a ako sa správne rozhodovať? Existujú nejaké princípy, ktorými sa môžeme riadiť? Čo nám pomôže?

Prednáša a diskusiu vedie Mgr. Zdeněk Blažek.


Zdeněk Blažek študoval v Brne históriu, geografiu a občiansku výchovu s filozofiou. V súčasnosti žije so svojou rodinou v Prahe, kde je vudúcim In-Life. Zaujíma sa o dianie v spoločnosti v súčasnosti aj v našej histórii a rád o týchto témach diskutuje.

Akcia sa konná v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice, Radlinského 9, Nová budova, 2. posch., Blok A

www.integritylife.org