Prejsť na obsah
Študenti

Úradné hodiny študijného oddelenia

Úradné hodiny študijného oddelenia  od 2.9.2020 do 30.9.2020 budú DENNE, t.j.

pondelok až piatok          08.00 - 11.30         12.30 -  15.00

Pri návšteve študijného oddelenia je potrebné dodržiavať povinné bezpečnostné opatrenia a to:

  • vstup a pohyb v budove FCHPT je povolený len s rúškou /šatka a i./,
  • pred prvými dverami na študijné oddelenie si dezinfikujte ruky,
  • pred prvými dverami dodržiavajte 2-metrové odstupy,
  • do kancelárie k svojej referentke vstupujte po jednom.
 
Pracovný kalendár e-mail
Anna Balogová anna.balogova@stuba.sk
Eva Danášová eva.danasova@stuba.sk
Veronika Hrušková veronika.hruskova@stuba.sk
Tatiana Palatínusová tatiana.palatinusova@stuba.sk
Mária Zítková maria.zitkova@stuba.sk
Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk

Úradné hodiny prodekanky pre denné a externé bakalárske štúdium, inžinierske a doktorandské štúdium, ďalšie formy vzdelávania, mobility študentov, sociálnu starostlivosť o študentov

Úradné hodiny prodekanky sú v m.č. 188 v B bloku novej budovy:

Pondelok   10:00 - 12:00   
Utorok 09:00 - 11:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
 
Pracovný kalendár e-mail
Milena Reháková milena.rehakova@stuba.sk

Oznamy pre študentov bakalárskeho štúdia Oznamy pre študentov inžinierskeho štúdia Oznamy pre študentov doktorandského štúdia

Všeobecné oznamy

Registrácia predmetov

Zápis na akad. rok 2020/2021

  • Zápis pre študentov súčasného 1. r. Ing. štúdia, súčasného 1. a 2. r. Bc. štúdia a tých študentov 3.r. Bc. a 2.r. Ing. štúdia, ktorí budú opakovane zapísaní do svojho ročníka.   

Pravidlá používania dátovej siete STU