Prejsť na obsah
Študenti

Zápis

 • 1. ročník Bc. štúdia 26.08., 27.08., 28.08. 2013 07.00 hod. CH 12, CH 14, CH 15
 • 2. ročník Bc. štúdia 01. 08. – 31. 08. 2013 elektronický zápis
 • 3. ročník Bc. štúdia 01. 08. – 31. 08. 2013 elektronický zápis
 • 1. ročník Ing. štúdia 11. 09. – 12. 09. 2013 08.00 hod. CH 14
 • 2. ročník Ing. štúdia 01. 08. – 31. 08. 2013 elektronický zápis
 • 1. ročník PhD. štúdia 27. 06. 2013 12.30 hod CH 14
 • 2. ročník PhD. štúdia elektronický zápis
 • 3. ročník PhD. štúdia elektronický zápis
 • 4. ročník PhD. štúdia elektronický zápis

Zimný semester pre 1., 2., 3. ročník Bc. štúdia a 1., 2. ročník Ing. štúdia

 • Výučba od 23. 09. 2013 do 21. 12. 2013
 • Vianočné prázdniny od 23. 12. 2013 do 03. 01. 2014
 • Skúšobné obdobie od 07. 01. 2014 do 15. 02. 2014
 • Zimné telovýchovné sústredenia v čase od 07. 01. 2014 do 08. 02. 2014

Letný semester pre 1., 2. Bc. štúdia a 1. ročník Ing. štúdia

 • Výučba od 17. 02. 2014 do 24. 05. 2014
 • Veľkonočné prázdniny od 17. 04. 2014 do 22. 04. 2014
 • Skúšobné obdobie od 26. 05. 2014 do 05. 07. 2014
 • Opravné skúšky od 07. 07. 2014 do 12. 07. 2014
 • Hlavné prázdniny od 14. 07. 2014 do 31. 08. 2014
 • Letné telovýchovné sústredenie v čase od 14. 07. 2014 do 31. 08. 2014
 • Odborná prax pre 1. ročník Ing. štúdia od 14. 07. 2014 do 31. 08. 2014

Letný semester pre 3. ročník Bc. štúdia

 • Výučba od 17. 02. 2014 do 24. 05. 2014
 • Veľkonočné prázdniny od 17. 04. 2014 do 22. 04. 2014
 • Odovzdanie bakalárskej práce do 24. 05. 2014
 • Skúšobné obdobie od 26. 05. 2014 do 05. 07. 2014
 • Príprava na štátnu skúšku od 07. 07. 2014 do 12. 07. 2014
 • Štátna skúška od 14. 07. 2014 do 17. 07. 2014
 • Hlavné prázdniny od 21. 07. 2014 do 31. 08. 2014
 • Slávnostné vyradenie bakalárov od 11. 09. 2014 do 12. 09. 2014

Letný semester pre 2. ročník Ing. štúdia

 • Výučba od 17. 02. 2014 do 24. 05. 2014
 • Veľkonočné prázdniny od 17. 04. 2014 do 22. 04. 2014
 • Vypracovanie diplomovej práce od 17. 02. 2014 do 24. 05. 2014
 • Odovzdanie diplomovej práce do 24. 05. 2014
 • Skúšobné obdobie od 26. 05. 2014 do 07. 06. 2014
 • Príprava na štátne skúšky od 26. 05. 2014 do 07. 06. 2014
 • Štátne skúšky od 09. 06. 2014 do 12. 06. 2014
 • Slávnostné vyradenie absolventov od 26. 06. 2014 do 27. 06. 2014