Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT


Osemdesiatpäťročný Anton Blažej /ChemZi, roč. 8, číslo 2, 2012/

Nakladateľstvo STU v Bratislave, 48 strán, ISBN 978-80-227-3735-7

V rámci série "Osobnosti FCHPT STU v Bratislave" vyšla vďaka iniciatíve dekana fakulty prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. ako 13. zväzok táto publikácia.

Profesor Anton Blažej sa narodil 10. marca 1927 v Nemšovej, okr. Trenčín a FCHPT ukončil v roku 1953. V publikácii sú kapitoly ako profesor Blažej ako pedagóg, výskumný pracovník, rektor SVŠT a ako poslanec.

Okrem príloh je uvedený zoznam monografií, výber pôvodných vedeckých prác a vybrané patenty.

Profesor Blažej je dvojnásobný nositeľ čestného titulu Dr.h.c. a to v Moskve a Salforde. V marci t.r. bol rektorom STU ocenený Medailou STU za celoživotné dielo.

Tešíme sa, že profesor Blažej sa svojho významného životného jubilea dožíva v plnom zdraví a želáme mu do ďalších rokov veľa zdravia a spokojnosti.

Autori: M. Uher, V. Milata


Osobnosti FCHPT STU /ChemZi, roč. 8, číslo 2, 2012/

V septembri t.r. nakladateľstvo STU vydalo publikáciu, ktorá faktograficky dokumentuje desiatich vybraných profesorov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Ide o profesorov, ktorí začínali, keď fakulta bola v začiatkoch. Dokázali si vytvoriť vlastné vedecké školy a vychovať svojich následníkov vo výskume a praxi.

Publikácia má 499 strán /ISBN 978-80-227-3706-7/ a veríme, že každý čitateľ nájde v nej nielen život svojich učiteľov, ale aj cestu, ako vytvárať nové vedecké školy pri zlepšujúcich sa technických vybaveniach či dostupnosti informačných zdrojov.

Autori: M. Uher, V. Milata