Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Prezentovať múdrosť a skúsenosť pre úžitok FCHPT STU a pre všetko čo je dobré a  prospešné a vymieňať si názory na rôzne javy nášho života, súčasnosti i histórie - to je hlavným cieľom činnosti klubu.

EMERITUS klub združuje všetkých profesorov, ktorí dosiahli vek 65 rokov a v minulosti pôsobili alebo pôsobia na fakulte, aby ich stavovské povedomie pretrvávalo a boli hrdí na ich príslušnosť k Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Všetci záujemcovia a pamätníci, ktorí odovzdávali svoje najlepšie roky života pre povznesenie stavovskej profesie, pre výchovu budúcich chemikov, pre rozvoj vedeckého bádania a pre riadenie činností spojených s chodom fakulty sú vítaní.

EMERITUS klub dáva možnosť podeliť sa s členmi klubu o ich potreby, predostrieť výsledky ich práce ostatnej verejnosti. Na pôde klubu sa členovia majú možnosť informovať o živote na fakulte, o novinkách vo vede a technike, a takto si upevňovať ich stavovskú príslušnosť.

Miestom stretávania sa členov je Slovenská chemická knižnica na FCHPT STU. Klub sa stretáva dvakrát ročne. Program každého stretnutia je vždy s pozvánkou rozposlaný na domáce adresy.

Edičná činnosť klubu