Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

 

O Z N A M

 

Zapisovanie sa na skúšky u referentky pre externé štúdium v Bratislave sa z technických dôvodov zrušilo.

 

Na skúšky z jednotlivých predmetov sa prihlasuje podľa pokynov skúšajúcich na príslušných oddeleniach (ústavoch).

 

Bratislava 18. 12. 2006

Doc. Ing. Ján Dvoran, PhD.