Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Ústav analytickej chémie
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

v spolupráci

s Katedrou analytické chemie, Přírodovědecké fakulty UK v Prahe,

Odbornou skupinou pre analytickú chémiu
Slovenskej chemickej spoločnosti

a

České společnosti chemické

usporiadajú XI. medzinárodnú konferenciu

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI
ACP 2010

9. – 12. mája 2010 v Bratislave

Konferencia bude tematicky venovaná moderným metódam analytickej chémie a chemickej analýzy, ich súčasnej realizácii v priemyselnej a skúšobníckej praxi, smerovaniu vývoja v oblastiach analytickej kontroly, zabezpečenia kvality a informačnej obsažnosti analytických výsledkov.

Dôležité termíny:

registrácia účasti, odborného príspevku (e-mailom/faxom)  do 01. 03. 2010
zaslanie textu príspevku do zborníka (elektronicky)do 15. 03. 2010
oznámenie o prijatí príspevku po recenznom konanído 30. 03. 2010
úhrada poplatkov a zaslanie avíza o platbedo 09. 04. 2010
príchod účastníkov a registráciaod 09. 05. 2010

Odborný garant
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Detailné informácie
www.chtf.stuba.sk/ACP

Cirkulár http://www.chtf.stuba.sk/ACP/ACP2010_cirkular.pdf