Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážená študentka, vážený študent,
predseda Akademického senátu FCHPT STU si Vás dovoľuje pozvať na doplňujúce voľby
za študentskú časť, pre bakalárske a inžinierske štúdium. Termín volieb je utorok, 15. 10. 2013 od 9.00 do 13.00 hod. v miestnosti Študentského parlamentu. Miestnosť sa nachádza nad vrátnicou v Novej budove, prvé poschodie, číslo dverí 181.

Za bakalárske štúdium kandidujú:
1. Jozef Čvapek
2. Filip Chocholak
3. Veronika Janáčková

Za inžinierskeštúdium kandidujú:
1. Bc. Lenka Fodreková
2. Bc. Veronika Hrabovská
3. Bc. Ján Janošovský