Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Naplno sa venujem iba svojej škole

[HN 15/12/2015]
Autor: Veronika Sokolová
Zaradenie: MEDIÁLNA SPOLUPRÁCA

Emília Kubiňáková, víťazka ceny verejnosti Študentskej osobnosti Slovenska, v rozhovore pre HN:
Lieky na vysoký tlak či antibiotiká. Aj tie výrazne prispievajú k znečisťovaniu vody. Vďaka výskumu mladej slovenskej študentky sa však čistenie odpadových vôd v budúcnosti zefektívni. Emília Kubiňáková za svoju vedeckú činnosť získala jednu z cien Študentskej osobnosti Slovenska.
Veronika Sokolová
Navštevujete doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite. Aktuálne sa venujete výskumnej činnosti - viete v skratke priblížiť, čomu sa venujete?

Už vo svojej bakalárskej práci som sa venovala výskumu a vývoju nových typov elektrolytov pre výrobu hliníka. Skúmame hlavne chemické vlastnosti elektrolytov, a to elektrickú konduktivitu.

Takže aktívna ste už od začiatku štúdia.

Meraniu elektrických konduktivít som sa začala zaoberať ešte ako bakalárska študentka a na doktorandskom štúdiu som sa k tejto téme vrátila. Oblasť elektrochémie, ktorej som sa venovala len na študijnom pobyte v Nórsku sa zaoberala pomerne mladej oblasti výskumu - liquid metal battery (tekuté kovové barérie). Inak sa na domácej univerzite venujem taveninovej elektrochémii. V
diplomovke som riešila optimalizáciu parametrov elektrochemickej prípravy silných oxidačných činidiel - železanov. Je to vlastne železo vo vysokom oxidačnom stupni, kde tieto látky predstavujú alternatívu pri dočisťovaní odpadových vôd.

Ako sa bežný človek bude môcť v budúcnosti stretnúť s výsledkami vášho výskumu? Kde sa uplatnia v praxi?

V praxi sa poznatky uplatnia hlavne pri čistiarňach odpadových vôd, v nemocniciach alebo domovoch dôchodcov, kde sa používajú lieky vo väčších množstvách, napríklad antibiotiká alebo lieky na vysoký tlak.

Tie teda negatívne vplývajú na vodné zdroje?

Zvyšky liekov sa v malom množstve nachádzajú vo vode aj po jej prečistení bežnými spôsobmi v čistiarňach. Tým, že ich koncentrácia je podstatne zvýšená práve za spomínanými zariadeniami ako sú nemocnice či domovy dôchodcov, bežné postupy čistenia vôd nestačia. Zvyšky liečiv (či drog) sa potom dostávajú k bežnému užívateľovi a my ich následne v malých množstvách konzumujeme. V našom projekte ide o dočisťovanie týchto vôd pomocou nami vyrobených ekologických činidiel.

Ako ste sa dostali k takémuto chemicko-technickému odboru?

Išla som študovať anorganické technológie a odtiaľ som sa dostala k elektrochémii, kde som už ostala.

Dá sa popri takomto náročnom štúdiu stíhať nejaká práca či brigáda? Alebo sa naplno venujete len tomuto?

Venujem sa naplno len škole. V podstate o tom svedčí aj moja publikačná činnosť. Ako prváčka na doktorandskom štúdiu som mala karentovanú publikáciu v zahraničnom časopise Journal of Applied Electrochemistry.

V príhovore padla poznámka od rektora Univerzity Komenského Karola Mičietu, že slovenské školstvo je podfinancované. Čo si myslíte vy, pomôže viac peňazí?

Určite áno. Peniaze chýbajú najviac v laboratórnom zariadení. Keď niekto príde do laboratória a vidí to vybavenie, cíti sa ako v technickom múzeu.

Čo by ste odkázali dnešným stredoškolákom - ako si majú vybrať vysokú školu?

Odkázala by som im, nech si zvolia to, čo majú radi a čo ich baví. Nie to, čo chcú ich rodičia.


Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2014/2015
Ide o národnú súťaž talentovaných študentov. Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt vysokých škôl na Slovensku alebo vedecké pracoviská.
Junior Chamber International
Junior Chamber InternationalSlovakia je partnerskou organizáciou celosvetovej organizácie Junior Chamber International so sídlom v USA, ktorá je jednou z najväčších organizácií v danom predmete činnosti. Európsku pobočku má v Berlíne. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. V tomto roku si pripomína 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská. V roku 2015 zorganizovala 3 hlavné celoslovenské podujatia a viaceré regionálne podujatia.
Kto je Emília Kubiňáková
Študentka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Je druháčkou denného typu doktorandského štúdia na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov. Je spoluautorkou 19 prác v konferenčných zborníkoch, hlavnou autorkou článku v zahraničnom karentovanom časopise Journal of Applied Electrochemistry a autorkou článku vo vedeckom časopise Chemické listy. V júni 2015 absolvovala letnú školu elektrochémie v Holandsku, kde ako jediná reprezentovala Slovensko v rámci posterovej sekcie.
Keď niekto príde do laboratória a vidí to vybavenie, cíti sa ako v technickom múzeu.
FOTO:
Víťazka Ceny verejnosti Emília Kubiňáková s cenou - predplatným Hospodárskych novín.