Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Po niekoľkých rokoch opäť zavítala na Slovensko spoločnosť Japan Royal Jelly Co., LTD. (JRJ) Ide o jednu z najväčších svetových firiem zaoberajúcich sa produkciou a predajom včelích produktov. Dňa 27. septembra 2016 navštívili predstavitelia tejto spoločnosti aj Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Na slávnostnom prijatí na fakulte, v príjemnom prostredí Slovenskej chemickej knižnice, predniesol úvodné slovo dekan FCHPT prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. Prvé vety jeho vystúpenia zazneli v japončine, čo u japonských hostí vyvolalo nadšený potlesk. Dekan prítomným predstavil históriu aj súčasnosť našej univerzity a fakulty. Poukázal na rôznorodosť štúdia na fakulte, pričom mnohé fakultné pracoviská sa priamo či nepriamo medom zaoberajú.

Stretnutia sa zúčastnil aj pán Masahiro Katamoto, radca Veľvyslanectva Japonska v SR, ktorý vo svojom príhovore ocenil spoluprácu japonskej spoločnosti so slovenskou akademickou a výskumnou obcou, ako aj doterajšie výsledky spolupráce.

Prezident spoločnosti JRJ, pán Yoshi Yamaguchi, predstavil zameranie spoločnosti, jej históriu, ako aj plány do budúcnosti. Zdôraznil, že tohto roku má spoločnosť 50. výročie založenia a vznik ako aj rozvoj tejto spoločnosti je úzko spätý so Slovenskom a slovenskými vedcami. Mimoriadneho ocenenia sa zo strany p. Yamaguchiho dostalo doc. Šimúthovi, ktorý veľkou mierou prispel k rozvoju tejto spoločnosti a k jej celosvetovým úspechom.

Na záver stretnutia sa rozprúdila diskusia medzi predstaviteľmi spoločnosti JRJ a prítomnými slovenskými hosťami, ktorá pokračovala prehliadkou niektorých pracovísk na fakulte.  

 

Igor Bodík