Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

KRÁTKY INTENZÍVNY JAZYKOVÝ KURZ: SLOVENSKÝ JAZYK PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

UNIVERZITA: Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

ODDELENIE: Oddelenie jazykov

NÁZOV KURZU: Slovenčina pre cudzincov

POČET HODÍN: 48 hodín  /4x45 minútových vyučovacích hodín denne /od 9.00 do 12.30 hod./

SPỘSOB VÝUČBY: online (MS Teams, google classroom)

TRVANIE: od 15. augusta 2022 do 31. augusta 2022

CENA: 110 EUR

CIEĽOVÁ SKUPINA: zahraniční študenti prijatí do prvého ročníka bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie alebo inej fakulty Slovenskej technickej univerzity v slovenskom jazyku

POŽIADAVKY NA ZÁPIS DO KURZU: žiadne

METÓDY HODNOTENIA: písomný a ústny test

VÝSLEDKY KURZU: Účastníci kurzu získajú základné znalosti zo slovenského jazyka, naučia sa  najbežnejšie  základné frázy, výslovnosť, slovenskú abecedu a slovnú zásobu, aby boli schopní zvládnuť situácie v reálnom živote. Kurz je zameraný na získanie a rozvoj všetkých jazykových znalostí (čítanie, počúvanie, písanie a rozprávanie) na úrovni A1. Účastníci budú okrem toho schopní porozumieť základným pokynom potrebným pre ich prácu v chemickom laboratóriu.

LITERATÚRA:

  • Krížom krážom: Slovenčina A1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 187 s. ISBN 978-80-223-2441-0.
  • Milota Haláková, Marína Kšiňanová, Janka Bábelová: Slovenčina ako liek. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019.

Materiály  ku  kurzu poskytne lektor

LEKTOR: 

  • Mgr. Milota Haláková, PhD. 9.00-10.30 - výučbová časť
  • Mgr. Ladislava Ivančová, PhD. 11.00-12.30 - konverzačná časť

Účastníci kurzu získajú základné znalosti zo slovenského jazyka, osvoja si najbežnejšie  základné frázy a slovnú zásobu, aby dokázali zvládať situácie v reálnom živote. Kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových znalostí (čítanie, počúvanie, písanie a rozprávanie) na úrovni A1. Účastníci budú okrem toho schopní porozumieť základným pokynom potrebným pre ich prácu v chemickom laboratóriu. Po absolvovaní kurzu študent dostane certifikát.

REGISTRÁCIA: Napíšte, prosím, email na Ing. Lea Vrbová, sekretárke Oddelenia jazykov, ktorá vám poskytne pokyny týkajúce sa kurzu a podrobnosti o platbe na adresu: lea.vrbova@stuba.sk, prípadne telefonicky kontaktujte Mgr. Ladislava Ivančová +421907283445