Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Organizačné pokyny

Pre výučbu v letnom semestri (LS) akad. roka 2008/2009

  1. Výučba v LS prebieha podľa harmonogramu pre všetkých študentov od 16. februára 2009 do 23. mája 2009 s tým, že v dňoch 9. až 14. apríla sú Veľkonočné prázdniny.
  2. Oznamy s organizačnými pokynmi pre skúšobné obdobie, ako aj pre štátne záverečné skúšky študentov 3.ročníka a harmonogram laboratórnych cvičení pre študentov externého štúdia budú zverejnené osobitne.
  3. Rozvrhy výučby pre príslušný týždeň budú zverejňované s predstihom vo vývesnej skrinke pre študentov, ako aj na web stránke  fakulty.
  4. Študenti externého štúdia majú výučbu v poobedňajších blokoch
    od 15.oo h do 19.oo h v utorok a vo štvrtok s identickým rozvrhom ako študenti denného štúdia príslušného ročníka a študijného programu v danom týždni.
  5. Výučba v 3. ročníku v rámci predmetu „Bakalársky projekt“ (BP) sa realizuje individuálne podľa príslušného zadania s tým, že jednotliví študenti sú v kontakte so svojím vedúcim BP prostredníctvom AIS, elektronickej pošty, telefonicky, resp. konzultáciami.
  6. Pracovné stretnutia so študentmi jednotlivých ročníkov oboch študijných programov v dennej i externej formy štúdia sa uskutočnia v 2. týždni výučby v dňoch 25. až 27. februára 2009.

Bratislava 11. februára 2009                             Doc. Ing. Ján Dvoran, PhD. (prodekan)