Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Deň 13. december 2018 bol nielen sviatkom čarodejníc a nositeliek mena „Lucia“, ale aj športovým sviatkom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Každoročne Oddelenie TV a športu, pod vedením prof. PhDr. Miroslava Bobríka, PhD. organizuje Mikulášske športové slávnosti pri príležitosti otvorenia skúškového obdobia a oslavy prichádzajúcich Vianočných sviatkov. Toto podujatie je venované všetkým študentom, ale aj zamestnancom fakulty, ktorí sú zároveň aj nadšencami športu.

Tohto roku sa uskutočnil už 18. ročník a akciu slávnostne otvorili dekan FCHPT STU prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. a prodekan prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. a neskôr nás svojou návštevou poctila aj pani prodekanka doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. Medzi súťažiacimi však uspel aj budúci rektor STU, prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., ktorý nám ukázal, že ovláda aj majstrovstvo s pingpongovou loptičkou (viď výsledky).

Súťažilo sa v loptových hrách ako futbal, volejbal a basketbal, ale súčasne sa „bojovalo“ aj v stolnotenisovej miestnosti o majstra v pingpongu. Proti sebe stáli družstvá, ktoré pozostávali z výberu „učiteľov – športovcov“ a „študentov – športovcov“.

Všetkých disciplín sa mohli zúčastniť obe pohlavia, i keď futbal bol výlučne mužskou doménou, a žiaľ v tomto ročníku aj pri stolnom tenise chýbalo nežnejšie pohlavie. Všetci zúčastnení si turnaj naplno užili a absolvovali ho v športovom duchu fair-play a v dobrej nálade.

Každý hráč si okrem kvalitných športových zážitkov odniesol aj sladkú odmenu, pretože ako hovorí zakladateľ moderných olympijských hier, Pierre de Coubertin: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“

Cieľom akcie je každý rok dokumentovať význam športových aktivít v živote našich poslucháčov a kolegov. Aj po skončení zápasov zábava pokračovala a všetci športovci sa mohli občerstviť a posedieť si pri našom stromčeku, kde sa ešte debatovalo a oslavovalo do neskorého večera.

Týmto vyjadrujeme vďaku za účasť všetkým zúčastneným kolegom a študentom, ako aj zamestnancom a bývalým zamestnancom nášho oddelenia, ktorí sa podieľali na organizácii tohto krásneho podujatia.

Učitelia ukázali svojim študentom, že ani zďaleka nepatria do „starého železa“, a stále sa môžu zrovnávať s mladšou krvou. Veď o tom svedčia aj výsledky...

Výsledky športových súťaží:

Futbal:

učitelia – študenti 8 : 3

Volejbal:

učitelia – študenti 3 : 1

Basketbal:

učitelia – študenti 85 : 75

Stolný tenis (učitelia):

  1. Zdenko Takáč

  2. Peter Šafař

  3. Miroslav Fikar

Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.
OTVŠ, FCHPT STU