Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Harmonogram
štátnych záverečných skúšok
pre ukončenie bakalárskeho štúdia
Š0: 1900    Automatizácia, informatizácia a manažment
v chémii a potravinárstve (AIM)
Akademický rok 2009/2010

Štvrtok 15. júla 2010

Por. čís.ČasMeno študentaPoznámka
1. 8:00 h Ferenc Peter OIRP, ext.
2. 8:40 h Szemanová Laura OMan,ext.
3. 9:20 h Ondušková Jana OMan,ext.
4. 10:00 h Sohajda Katarina OMan,ext.
5. 10:40 h Kotrlová Marcela OMan,ext.
6.
11:20 h
Lamlová Petra
OMan,den.
  12:00 h Obedňajšia prestávka  
7. 13:00 h Puškárová Ingrid OMan,den.
8. 13:40 h Cmarik Martin OMan,den.
  14:40 h Záverečné vyhodnotenie  

Dôležité upozornenia:

  1. Pracovné stretnutie so študentami, ktorí sa zúčastňujú štátnej záverečnej soušky (ŠZS), sa uskutoční v stredu 14. 7. 2009 o 16:00 h na FCHPT v Bratislave NB, blok A, 6. posch., m. č. 601. Účasť na pracovnom stretnutí je odporúčaná. Prezentácie bakalárských prác na ŠZS možno poslať elektronickou cestou na adresu jan.dvoran@stuba.sk.
  2. Bakalárske práce spolu s príslušnou dokumentáciou si treba vyzdvihnúť u p. referentky  G. Tižákovej vo VŠC v Humennom a priniesť, resp. doručiť na pracovné stretnutie v Bratislave.
  3. Každý študent, zučastňujúci sa štátnej záverečnej skúšky, je z organizačných dôvodov povinný byť prítomný na mieste konania skúšky hodinu pred stanoveným termínom.

Bratislava 6. 7. 2010

Doc. Ing. Ján Dvoran, PhD., v.r.
prodekan