Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V utorok 26. 06. 2018 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v dopoludňajších hodinách uskutočnil Chemický jarmok – CHEMSHOW 2018. Úvod akcie bol venovaný predstaveniu možností vysokoškolského štúdia na FCHPT. Uvítania sa postupne v troch prednáškových miestnostiach zhostil dekan FCHPT, prof. Ing. J. Šajbidor, DrSc. Približne 640 prihlásených stredoškolákov sprevádzalo 30 stredoškolských učiteľov chémie i fyziky. Moderátori podujatia, prof. Jelemenský, prof. Híveš a doc. Dvoranová mohli aj tento rok predstaviť FCHPT ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku nielen vo vede, ale i vo vzdelávaní. Po úvodných prednáškach o fakulte a možnostiach štúdia sa návštevníci zúčastnili jednej z troch  odborných prednášok na témy: Ako sa rakovinové bunky bránia liečbe (prof. Breier), Drogy okolo nás (doc. Mackuľak) a Od jedov k liekom (doc. Szolcsányi). Okrem týchto prednášok bola v tom istom čase prezentovaná náučno-popularizačná prednáška o chémii pre jednu triedu základnej školy. Tejto úlohy sa veľmi dobre zhostili kolegovia z Ústavu analytickej chémie, Ing. Němeček a Ing. Jakubíková.

Samotný chemický jarmok prebehol na prízemí, druhom a treťom poschodí Novej budovy FCHPT. Na treťom poschodí sme sprístupnili študentské a výskumné laboratóriá Oddelenia anorganickej chémie, Oddelenia organickej chémie, Oddelenia analytickej chémie a Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva. Ako dokumentujú fotografie, zamestnanci a študenti fakulty pripravili pre návštevníkov širokú ponuku „domácich produktov“ chémie, biológie i fyziky. Spomeňme napríklad stánok spätý so senzorickým hodnotením potravín, stánok o forenznej analýze výbušnín, stánok o svete mikroorganizmov alebo stánok s hmlovým divadlom. Ďalej návštevníci mohli vidieť rôzne funkčné chemické aparatúry. S potešením konštatujeme, že vďaka nadšeniu všetkých zúčastnených dopadol aj tento ročník akcie, orientovanej najmä na stredoškolákov, vynikajúco.

Hlavní organizátori akcie si dovoľujú vyjadriť poďakovanie všetkým doktorandom, študentom a ostatným pracovníkom fakulty, ktorí sa podieľali na realizácii podujatia.

 

Dovidenia o rok!

V. Lukeš a E. Klein

 

Photo: V. Lukeš