Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Stalo sa už peknou tradíciou, že študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU oslavujú záver semestra i školského roka športovými slávnosťami, ktorými chcú dokumentovať, že šport je na tejto fakulte pevnou súčasťou nielen štúdia, ale aj ich študentského života. Vedenie fakulty vytvorilo pre tento prejav kalokagatie už tradične vhodné podmienky nielen materiálne, ale aj študijné, čo umožnilo našim študentom zúčastniť sa na Dni športu na FCHPT. Pôvodný plán, organizovať túto akciu 27. apríla 2016 v krásnom prostredí Športového areálu prof. P. Gleska na Mladej garde nám čiastočne narušilo daždivé počasie. Nadšenie a silná vôľa organizátorov zo študentského parlamentu našej fakulty za výdatnej pomoci učiteľov Samostatného oddelenia telesnej výchovy a športu FCHPT však zdolali nepriazeň počasia a našli operatívne náhradné riešenie v telovýchovných objektoch fakulty. Tento variant sa nakoniec ukázal ako optimálny, pretože prilákal na športoviská študentov a pedagógov, ktorí si v minulosti z dôvodu pracovných povinností nemohli odskočiť na Mladú gardu. Športový deň slávnostne otvoril o 9,30 hod. dekan fakulty prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., ktorý zdôraznil význam pohybových aktivít v dennom živote našich študentov. Na športoviskách sa následne rozpútali športové súboje v trojboji mužov i žien (bench press, drepy, beh), piggyback, vo volejbale, futbale a florbale. Celkovo sa na akcii zúčastnilo 181 aktívne športujúcich a 122 aktívne prizerajúcich (vytvárajúcich neopísateľnú atmosféru). Na fakulte to 27.4.2016 žilo hlavne športom, čo veľmi pozitívne ocenili aj mnohí návštevníci a zamestnanci fakulty. Takto sme naplnili aj požiadavku učiteľa národov J. A. Komenského – Škola hrou, v ktorej sa pestuje veľkosť ducha a sila tela a v ktorej sa študenti i zamestnanci cítia príjemne. Aj touto akciou dokumentovala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, prečo už roky je hodnotená ako najlepšia technická fakulta v SR. Na záver Športového dňa FCHPT STU boli víťazi odmenení vecnými cenami, ktoré im zabezpečili od sponzorov ich kolegovia zo študentského parlamentu.

Výsledky:

Trojboj dievčatá (bench, drepy, beh)

 1. Kurčová Petra

 2. Šuleková Ivana

 3. Kyselicová Andrea


Trojboj chlapci (bench, drepy, mŕtvy ťah)

 1. Perháč Adrián

 2. Hanus Kristián

 3. Tóth Viktor

Piggyback

Kristián Hanus a Sabina Fintová


Volejbal (mix družstvá)

 1. Adrenalín

 2. Bitsches be like

 3. Vtáci ohniváci


Futbal

 1. Tíčers

 2. Demižon sweden

 3. All star demižon west


Florbal

 1. Kokoši

 2. Non-stop

 3. BambusyMiroslav Bobrík 

   


Foto: Andrea Koláriková