Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 14.11.2017 do priestorov našej fakulty, fakulty chemickej a potravinárskej technológie,
zavítalo 16 chemických, potravinárskych a farmaceutických firiem zo Slovenska a jedna
dokonca až z Česka. Organizačný tím na tejto akcii pracoval už od júna. Pre všetkých to bolo
niečo nové, nepoznané. Je pravda, že posledné dni pred akciou sme prežívali stresy či sa u nás
bude firmám páčíť, či budeme mať dosť študentov, ktorí sa na ne prídu pozrieť a rozmýšľali
sme nad všelijakými katastrofickými scenármi. Po skončení sme si vydýchli, motýliky
z brucha odleteli a s radosťou môžeme skonštatovať, že prvý ročník ChemDay dopadol na
výbornú. Chválili si to firmy, študenti aj učitelia. Firmy nám poďakovali za pekne strávený
deň, avšak odchádzali od nás vyšťavení. Samozrejme, v dobrom slova zmysle, pretože boli
prekvapení, aké množstvo otázok im študenti za tie 4 hodiny položili. Väčšina z firiem má
miesta aj pre budúcich absolventov, ponúkajú tiež polovičné pracovné úväzky a prax popri
štúdiu a každoročne vypisujú témy na bakalárske a diplomové práce. Preto predpokladáme, že
sme organizáciou takejto akcie pomohli nielen piatakom, ale aj kolegom z nižších ročníkov.
Možno aj prváci, ktorí majú v pláne to na našej fakulte „zabaliť“, sa predsa len začnú snažiť
naplno, keď uvideli to množstvo možností, ako a kde by po skončení štúdia mohli
pokračovať. Ako ste sa mohli dozvedieť, takmer polovica zástupcov firiem boli absolventmi
našej fakulty, to hovorí za všetko.

Radi by sme sa poďakovali vedeniu a vyučujúcim, ktorí nám pomáhali s organizáciou
a podporovali našu myšlienku. Veľká vďaka však patrí každému jednému z nás, kto ste sa
zastavili čo i len v jednom prezentačnom stánku, prípadne ste sa zúčastnili prednášky. Urobili
ste našej fakulte dobré meno pred firmami a Váš záujem je aj hnacou silou pre nás. Veríme,
že sa nám podarilo položiť základy úspešnej tradície. Veď už teraz rozmýšľame nad tým, čo
by sme do budúceho ročníka mohli zlepšiť.

Veronika Borovjaková
Foto: Juraj Vongrej