Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Druhý ročník podujatia CHEMDAY na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave naplnil všetky očakávania. V utorok 26.3.2019 sa chodby fakulty už od rána postupne napĺňali študentmi, ktorí si prišli nájsť budúceho zamestnávateľa, dohodnúť letnú odbornú prax alebo tému diplomovej práce. Veľtrh firiem chemického a potravinárskeho priemyslu sa niesol v duchu troch slov: motivácia, spolupráca a príležitosť. O množstve príležitostí hovorí počet zúčastnených firiem slovenského a českého priemyslu, ktorých zástupcovia sa rozhodli prísť a priniesť skúsenosti z praxe na akademickú pôdu.

Každá zúčastnená firma mala prezentačný stánok, kde ju študenti mohli priamo osloviť a dozvedieť sa tak všetko, čo ich zaujíma. Počas dňa  prebiehali v aulách prezentácie, kde sa podľa časového harmonogramu postupne predstavilo všetkých dvadsať firiem prítomných na veľtrhu. Študenti sa nemuseli obávať, že kvôli vyučovaniu nestihnú prednášku vysnívanej firmy, pretože účasť na veľtrhu bola zároveň ospravedlnenkou na vyučovaní. Firmy predstavili oblasť, ktorej sa venujú a zároveň informovali o možnostiach praxe, stáže či uplatnení absolventov fakulty. Študenti sa tak presúvali medzi aulami a prezentačnými stánkami, kde okrem cenných informácii z praxe mali možnosť zapojiť sa aj do zábavných hier a súťaží. Od deviatej hodiny ráno, kedy boli zástupcovia firiem privítaní pánom dekanom, až do pol tretej popoludní odznelo v aulách celkom 24 prednášok.

 

Takéto podujatie by však nemohlo fungovať bez šikovných ľudí, ktorí celý deň pomáhali s bezchybným priebehom veľtrhu. O firmy sa staralo 30 dobrovoľníkov, ktorých úlohou bolo dodržiavať naplánovaný harmonogram a pomáhať firmám s ich potrebami. Najväčšiu zásluhu však má päťčlenný organizačný tím študentov spolku CHEM, ktorí viac ako osem mesiacov strávili prípravami, aby CHEMDAY opäť priniesli medzi študentov. Výsledkom bolo fantastické podujatie, ktoré malo pozitívny ohlas nielen u študentov, ale aj u zúčastnených firiem. CHEMDAY sa tak po svojom druhom úspešnom a vydarenom ročníku stáva klenotom medzi podujatiami organizovanými na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie a napĺňa pôvodnú myšlienku jeho vzniku. „Keď nejde študent FCHPT na prax, príde prax za ním.“ A skutočne prax prichádza k študentom a otvára im dvere do sveta príležitostí.

 

Stanislava Lukáčová

Foto: Marek Petrík