Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V stredu 23. novembra 2022 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia. Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehne aj nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti budú prezentovať svoje práce.

Viac informácií nájdete na stránke: www.UkazSvojuChemiu.sk.