Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) sa koná na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie od roku 1967. Od roku 1999 organizuje FCHPT študentské vedecké konferencie ako celoštátne študentské vedecké konferencie v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia a pozýva na ne študentov vysokých škôl s príbuzným zameraním na Slovensku a od r. 2003 aj v Českej republike. V súčasnosti prebieha konferencia pod názvom „Chémia a technológie pre život“. Od roku 2014 udeľuje Zväz slovenských vedecko-technických spoločností špeciálnu cenu pre najlepšiu študentskú vedeckú prácu z technologických oblastí.

ŠVK sa usporadúva v novembri s výnimkou jazykovej sekcie, ktorá sa koná tradične v máji a zúčastňujú sa jej najmä študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia. ŠVK je určená pre všetkých študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. V rámci ŠVK prebieha aj súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu, pričom 1. – 3. miesto býva finančne honorované. Z abstraktov prezentovaných prác je vydávaný elektronický recenzovaný zborník na CD nosiči s ISBN číslom.

V roku 2018 sa ŠVK uskutoční dňa 7. novembra 2018 (streda). Všetkých študentov pozývame a radi ich uvidíme prezentovať dosiahnuté výsledky.

 

Viac informácií sa dozviete na www stránke konferencie:

 

https://www.uiam.sk/svk/?q=uvod