Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

usporiada

9.11.2011

13. slovenskú študentskú vedeckú konferenciu

v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie s medzinárodnou účasťou

Na konferencii prebehne súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v sekciách:

 1. Anorganická chémia
 2. Organická chémia
 3. Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 4. Analytická chémia I
 5. Analytická chémia II
 6. Analytická chémia III
 7. Anorganická technológia a materiály
 8. Organická technológia
 9. Drevo, papier, polygrafia a fotochémia
 10. Riadenie procesov I
 11. Riadenie procesov II
 12. Biochémia a mikrobiológia
 13. Potravinárska a kozmetická technológia
 14. Biochemická technológia I
 15. Biochemická technológia II
 16. Výživa a hodnotenie potravín I
  (Chemicko-analytické metódy v potravinárstve)
 17. Výživa a hodnotenie potravín II
  (Mikrobiologické a biologické metódy v potravinárstve a zdravie človeka)
 18. Ekonomika a manažment podnikov
 19. Jazyková sekcia

Program konferencie:

8,30 Otvorenie (CH14)
9,00 - 13,00 Rokovanie v sekciách
14,00 Zasadnutie hlavnej poroty súťaže
16,00 Vyhlásenie výsledkov súťaže (AULA)